Sağlık & Güvenlik

Pürplast Poliüretan Plastik Kimya San ve Tic A.Ş’ de ISO 14001:2004 Çevre Yönetim sistemi ile faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabilecek olumsuz etkilerini kontrol altında tutarak müşterilerimizin isteklerini eksiksiz yerine getirmeyi hedefliyoruz.
 
   Bu hedef doğrultusunda;
 
1. Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenen diğer kişilerin iş sağlığı ve güvenliği için iş, çalışılan ortam ve çevre koşullarını sürekli iyileştirerek iş güvenliğini arttırmak, doğacak riskleri en aza indirgemek,
2. İlgili çevre mevzuatlarına, yasalara ve diğer gerekliliklere uymak,
3. Geri dönüşümü olan her türlü mamül, yarı mamül ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak,
4. Doğal kaynak tüketimi, yağ atıkları, emisyon miktarlarını her yıl belirlenen çevre amaç ve hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak,
5. Üretim faaliyetlerimizde uygun teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek,
6. Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimi ve taşeronlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek,
7. Muhtemel acil durumları, çevre ve iş kazalarını engelleyecek tedbirleri önceden almak, temel ilkemizdir.

    Pürplast Olarak;
 
    Yüksek üretim kalitesi, yüksek verimlilik, ekonomiye canlılık, istihdam gibi değerlerin yanı sıra İş sağlığı ve işçi güvenliğine de önem vermekteyiz. İş yerimizde görev İş sağlığı ve güvenliği uzmanımız düzenli olarak sürekli iyileştirme parolası ile en kaliteli çalışma ortamına zemin hazırlamaktadır.
 
   Pürplast Olarak;   Önce Can Güvenliği.